Laatste update 3 juli 2024
Contacteer ons: info@vbsmoerkerke.be | An Goegebeur - 0476 51 30 51 | Moerkerke - 050 50 09 66 | Sint-Rita 050 50 18 34

Leerkrachtenteam

Wie staat waar? Klasjuf? Zorgjuf? Leer alle leerkrachten kennen!

 

SCHOOLBESTUUR

Karel de Goede vzw is een fusie van 5 schoolbesturen uit de Brugse regio, met name Katholiek Onderwijs Sint-Trudo, Secundair Onderwijs Karel de Goede, Gruuthuse, Vrije basisscholen Damme en Katholiek Onderwijs Beernem. Deze fusie is tot stand gekomen op 1 september 2019.

 

SCHOLENGEMEENSCHAP

Welke scholen horen tot onze scholengemeenschap?

 

CLB = CENTRUM VOOR LEERLINGBEGELEIDING

We werken samen met het Centrum Voor Leerlingenbegeleiding. Wat doen die precies? Waarvoor kan je bij hen terecht?