Laatste update 20 juni 2024
Contacteer ons: info@vbsmoerkerke.be | An Goegebeur - 0476 51 30 51 | Moerkerke - 050 50 09 66 | Sint-Rita 050 50 18 34

DE OUDERS

Maak kennis met het oudercomité en de acties die zij constructief met de directie en de leerkrachten uitwerken.

OUDERCOMITÉ MOERKERKE
Voorzitter: Els Muys – 0486 03 67 01

SCHOOLRAAD met afvaardigingen vanuit de leerkrachten, de ouders en de lokale gemeenschap. De directie geeft advies.

Lid worden?
U wilt samen met de directie en de leerkrachten van onze school meewerken aan de dialoog tussen de school, de ouders en de kinderen?
Aarzel dan niet en neem contact op met de directie of voorzitter van de oudervereniging.
Helpende handen zijn altijd welkom op onze activiteiten!