Laatste update 20 juni 2024
Contacteer ons: info@vbsmoerkerke.be | An Goegebeur - 0476 51 30 51 | Moerkerke - 050 50 09 66 | Sint-Rita 050 50 18 34
Terug

MOS

MOS staat voor Milieuzorg Op School.
We willen op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen, duurzaam milieuzorgsysteem uit bouwen. Aandachtspunten zijn:

AFVALPREVENTIE

 • We leren de kinderen afval sorteren.
 • Het ecofruitsap zit in glazen flesjes om de afvalberg minder groot te maken.
 • We brengen soms een bezoek aan het containerpark van de gemeente.
 • We doen mee aan zwerfvuilopruimacties.

WATER

 • Water drinken is gezond. We laten de leerlingen voldoende water drinken tijdens de schooluren. Zo gaan ze gezonder door het leven en concentreren ze zich beter. Kraantjeswater moet aan verschillende maatstaven voldoen. Het wordt regelmatig gecontroleerd. Door kraantjeswater te drinken besparen we afval en energie.
 • We sensibiliseren de leerlingen om altijd de kraan dicht te draaien na en tijdens het handenwassen. 

VERKEER:

 • We doen mee aan de Strapdag. Die dag stappen of trappen we naar school. De strapdag stimuleert kinderen en ouders om zich op een duurzame wijze te verplaatsen. Kinderen vinden het leuk en het is bovendien goed voor het milieu en de gezondheid.
 • We stimuleren het dragen van een fluojas tijdens de donkere maanden van het jaar.
 • We organiseren praktijklessen verkeer op school.
 • De leerlingen van het 6e leerjaar krijgen een fietsexamen. Dit i.s.m. de politie.

ENERGIE

 • We doen mee aan de dikke truiendag. We zetten de thermostaat een graadje lager en besparen zo brandstof.
 • We doen de lichten uit als we het lokaal verlaten.

NATUUR

 • Belangstelling, respect en zorg voor de natuur en het milieu in het algemeen.
 • We gaan op openluchtklassen.

 
 

Duurzame scholen … straffe scholen.
Een duurzame toekomst voor onze planeet begint bij het maken van bewuste keuzes, door ieder van ons.