Laatste update 20 juni 2024
Contacteer ons: info@vbsmoerkerke.be | An Goegebeur - 0476 51 30 51 | Moerkerke - 050 50 09 66 | Sint-Rita 050 50 18 34

Er zit een schat verborgen in jezelf…

Blij, bang, verdrietig, boos, kalm,… we geven een plekje aan alle emoties.

‘Ik, jij, samen wij.’ want we willen blijven werken aan een positief schoolklimaat. Het is belangrijk dat iedereen zich goed voelt op onze school.

SAMEN zoeken we de schat in jou.
Een schooljaar lang.