Laatste update 22 mei 2024
Contacteer ons: info@vbsmoerkerke.be | An Goegebeur - 0476 51 30 51 | Moerkerke - 050 50 09 66 | Sint-Rita 050 50 18 34

Medicatiebeleid

Welk document heb je nodig als er medicatie op school moet toegediend worden?

 

Afwezigheden

Voor leerplichtige leerlingen is een briefje van ouders soms voldoende. Dergelijk briefje nodig?

 

Privacy

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.